Regulamin

PRZEGLĄD

Ta strona internetowa/aplikacja jest obsługiwana przez zespół mxmercado. W całej witrynie/aplikacji terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do zespołu mxmercado. mxmercado oferuje tę stronę internetową/aplikację, łącznie ze wszystkimi informacjami, narzędziami i usługami dostępnymi w tej witrynie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem, że akceptujesz wszystkie warunki, zasady i uwagi podane tutaj.

Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („WARUNKI”, „Warunki”), w tym dodatkowych warunków i zasad o których mowa w tym dokumencie i/lub są dostępne poprzez hiperłącze. Niniejsze ZASADY I WARUNKI mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi użytkowników przeglądarek, dostawców, klientów, sprzedawców i/lub autorów treści.

Przed uzyskaniem dostępu do naszej strony internetowej/aplikacji lub skorzystaniem z niej prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym REGULAMINEM. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych WARUNKÓW. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej/aplikacji ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejszy REGULAMIN jest uważany za ofertę, Twoja akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszego REGULAMINU.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do bieżącego sklepu również będą podlegać WARUNKOM. W każdej chwili możesz zapoznać się z najnowszą wersją REGULAMINU na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych WARUNKÓW poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej/aplikacji. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie ze strony internetowej/aplikacji lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

ROZDZIAŁ 1 - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejsze ZASADY I WARUNKI, nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani też nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Nieprzestrzeganie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem danych karty kredytowej) mogą być przesyłane w formie niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie się do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakichkolwiek kontaktów na stronie internetowej/aplikacji, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej pozwolenie.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

ROZDZIAŁ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje dostępne na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zawarte na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach znajdujących się na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

Niniejsza witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne nie muszą być aktualne i służą wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

ROZDZIAŁ 4 - MODYFIKACJE USŁUGI I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub dowolnej jej części lub treści) w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

ROZDZIAŁ 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej/aplikacji. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie jakichkolwiek kolorów na monitorze komputera będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług dowolnej osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy dalej korzystać z tego prawaindywidualnie dla każdego przypadku. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania ani że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną poprawione.

ROZDZIAŁ 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ROZLICZENIOWYCH I KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku wprowadzenia zmian lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się na podanie aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupach i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Wyrażasz zgodę na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

ROZDZIAŁ 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy kontroli ani wpływu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „takich, jakie są” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub jakichkolwiek warunków i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z korzystaniem przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny internetowej odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według Twojego uznania i powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na których narzędzia są dostarczane przez dostawcę(-ów). odpowiednie osoby trzecie.

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Witryny/Aplikacji (w tym udostępniać nowe narzędzia i zasoby). Te nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym WARUNKOM.

ROZDZIAŁ 8 - LINKI OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Linki stron trzecich w tej witrynie mogą kierować Cię do witryn stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności oraz nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub wykorzystaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z witrynami internetowymi stron trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z politykami i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję. Do nich należy kierować skargi, roszczenia, wątpliwości czy pytania dotyczące produktów podmiotów trzecich.

ROZDZIAŁ 9 – UWAGI, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli na naszą prośbę prześlesz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia konkursowe) lub bez naszej prośby, prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. . Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) zapłaty odszkodowania za wszelkie uwagi; lub (3) aby odpowiedzieć na wszelkie komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszają własność intelektualną którejkolwiek ze stron. część lub niniejszy REGULAMIN.

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub majątkowych. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać materiałów oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obelżywych lub obscenicznych, ani żadnych wirusów komputerowych ani innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej/aplikacji. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż siebie lub kogoś innegomądrze wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane przez siebie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze opublikowane przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

ROZDZIAŁ 10 – DANE OSOBOWE

Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu regulowane jest naszą Polityką Prywatności.

ROZDZIAŁ 11 - BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie internetowej lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów i czasów dostawy. tranzyt i dostępność. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej/aplikacji są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po wysłaniu zamówienia ).

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji zawartych w Usłudze lub jakiejkolwiek powiązanej witrynie internetowej/aplikacji, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub jakiejkolwiek powiązanej witrynie/aplikacji nie powinna oznaczać, że wszystkie informacje w Usłudze lub jakiejkolwiek powiązanej witrynie/aplikacji zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

ROZDZIAŁ 12 – ZABRONIONE UŻYTKOWANIE

Oprócz innych zakazów określonych w WARUNKACH, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych do wykonania lub wzięcia udziału w jakimkolwiek nielegalnym działaniu; (c) naruszać jakiekolwiek brytyjskie lub międzynarodowe przepisy, zasady, prawa lub lokalne rozporządzenia; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękać, znęcać się, obrażać, krzywdzić, zniesławiać, oczerniać, dyskredytować, zastraszać lub dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przesyłania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji (g) przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może mieć wpływ na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej/aplikacji, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbierać lub śledzić dane osobowe innych osób (i) w celu spamowania, phishingu, farmacji, pretekstu, pająka, indeksowania lub skrobania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócanie lub obchodzenie zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej/aplikacji, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania przez Ciebie z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej/aplikacji w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

ROZDZIAŁ 13 – WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, że korzystanie z naszego serwisu będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne i wiarygodne.

Wyrażasz zgodę na to, że od czasu do czasu możemy wyłączyć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadamiania Cię.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczone do Ciebie za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) dostarczane „takie, jakie są” i „w miarę dostępności” do Twojego użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani jakichkolwiek warunków, wyraźnych lub dorozumiane, w tym wszystkie dorozumiane gwarancje lub warunki dotyczące wartości handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.

W żadnym wypadku my, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne . jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utratę zysków, utratę dochodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, powstałe w związku z korzystaniem przez Ciebie z jakichkolwiek usług lub produktów uzyskanych za pośrednictwem usługi lub z tytułu jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Ciebie z usługi lub jakichkolwiek produktów, w tym między innymi z tytułu wszelkich błędów lub pominięć w jakichkolwiek treści lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju powstałych w wyniku korzystania z usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktów) opublikowanych, przesłanych lub udostępnionych za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostanie ostrzeżony o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

ROZDZIAŁ 14 – ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nas oraz naszych rodziców, spółki zależne,podmioty stowarzyszone, partnerzy, członkowie zarządu, dyrektorzy, agenci, kontrahenci, licencjodawcy, usługodawcy, podwykonawcy, dostawcy, stażyści i pracownicy, nieszkodliwi od jakichkolwiek roszczeń lub roszczeń, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wniesionych przez jakąkolwiek osobę trzecią z powodu lub z Twojego naruszenie niniejszych WARUNKÓW lub dokumentów do nich dołączonych przez odniesienie, lub naruszenie przez Państwa jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

ROZDZIAŁ 15 - ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od niniejszego REGULAMINU . WARUNKÓW, bez wpływu tych ustaleń na ważność i zastosowanie pozostałych postanowień.

ROZDZIAŁ 16 - ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze ZASADY I WARUNKI obowiązują, dopóki nie zostaną wypowiedziane przez Ciebie lub przez nas. Możesz rozwiązać niniejszy REGULAMIN w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy zaprzestaniesz korzystania z naszej witryny.

Jeśli według naszego wyłącznego uznania nie dotrzymasz lub podejrzewamy, że nie dopełniłeś któregokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych WARUNKÓW, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszelkie kwoty należne data. wypowiedzenia włącznie; i/lub w związku z tym możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

ROZDZIAŁ 17 – CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych WARUNKÓW nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze ZASADY I WARUNKI oraz wszelkie zasady i zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje ustnie lub pisemnie, pomiędzy Tobą a nami (w tym między innymi wcześniejszą wersję WARUNKÓW).

Jakakolwiek niejasność w interpretacji niniejszego REGULAMINU nie będzie interpretowana na niekorzyść autora.

ROZDZIAŁ 18 – PRAWO OBOWIĄZUJĄCE

Niniejsze ZASADY I WARUNKI oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Państwu Usługi, podlegają prawu irlandzkiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

ROZDZIAŁ 19 - ZMIANY REGULAMINU

W każdej chwili możesz zapoznać się z najnowszą wersją REGULAMINU na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego REGULAMINU poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej/aplikacji. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej/aplikacji pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej/aplikacji lub Usługi lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszym REGULAMINIE oznacza akceptację tych zmian.

ROZDZIAŁ 20 – DANE KONTAKTOWE

Jeśli nadal masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami w naszym Centrum pomocy.